{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "چرا آجیل و خشکبار نعمتی", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "حاج عیوض نعمتی در سال 1329 «خشکبار نعمتی» را در شهر اردبیل بنا نهاد. وی پس از نزدیک به 40 سال تلاش بی وقفه، در سال 1368 عرضه خشکبار باکیفیت خود را در تهران توسعه بخشید. کیفیت عالی و سلامت محصول خشکبار نعمتی باعث استقبال هموطنان شد. بدین سبب آقایان طاهر نعمتی و جواد نعمتی به فکر توسعه خشکبار نعمتی شدند." } } ] }

آجیل و خشکبار نعمتی، خرید آجیل، خرید خشکبار

انواع آجیل و خشکبار

پیشنهادات شگفت انگیز خرید آجیل

درباره آجیل نعمتی ...

حاج عیوض نعمتی در سال 1329 «خشکبار نعمتی» را در شهر اردبیل بنا نهاد.

وی پس از نزدیک به 40 سال تلاش بی وقفه، در سال 1368 عرضه خشکبار باکیفیت خود را در تهران توسعه بخشید.

کیفیت عالی و سلامت محصول خشکبار نعمتی باعث استقبال هموطنان شد. بدین سبب آقایان طاهر نعمتی و جواد نعمتی به فکر توسعه خشکبار نعمتی شدند.

«آجیل و خشکبار نعمتی» با تلاش و کوشش و مدیریت متولیان خود توانست نشان های کیفی را در عرصه جهانی کسب کنند.

این شرکت بازرگانی بدین ترتیب توانست نشان های کیفیت Iso9001  و Iso9002  را کسب کند. آرم و لوگوی حلال که نشان بین المللی است نیز جزء دیگر موفیقیت های «خشکبار نعمتی» به شمار می رود.

مطالب بلاگ آجیل نعمتی