آلوجات و برگه ها

دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
90000تومان240000تومان
قیسی

قیسی | قیصی

۲۲۵,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
آلو طلایی

آلو طلایی

۹۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
آلو بخارا

آلو بخارا

۱۷۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
برگه زرد آلو

برگه زرد آلو

۲۴۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
آلو برقان

آلو برقان

۹۵,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
زرشک درجه یک

زرشک درجه یک

۱۴۲,۰۰۰ تومان هرکیلوگرم