آلوجات و برگه ها

دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
55000تومان230000تومان
قیصی

قیصی

۲۳۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم

آلو طلایی

۷۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
آلو بخارا

آلو بخارا

۱۴۸,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم

برگه زرد آلو

۲۱۵,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم

آلو برغان

۵۵,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم