آلوجات و برگه ها

دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
فیلتر قیمت محصولات - slider
115000تومان380000تومان
قیسی

قیسی | قیصی

۲۲۵,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
آلو طلایی

آلو طلایی

۱۱۵,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
آلو بخارا

آلو بخارا

۲۵۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
برگه زرد آلو

برگه زرد آلو

۲۸۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
آلو برقان

آلو برقان

۲۰۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
زرشک درجه یک

زرشک درجه یک

۱۴۲,۰۰۰ تومان هرکیلوگرم