تنقلات

دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
24000تومان780000تومان
شاه دانه

شاه دانه

۱۳۰,۰۰۰ تومان
اسنک آلمانی

اسنک آلمانی

۵۲,۰۰۰ تومان گرم

اسنک زیره ۳ بعدی

۴۲,۰۰۰ تومان گرم

پاستیل مارابو فله

۱۱۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
شکلات عروسکی فله

شکلات عروسکی فله

۱۵۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
اسماتیز درشت

اسماتیز درشت

۱۷۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
سویا آجیلی

سویا آجیلی

۶۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
لواشک تافی تاکدیس

لواشک تافی تاکدیس

۵۸,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
لواشک پذیرایی

لواشک پذیرایی

۵۳,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
کشک دورنگ

کشک دورنگ

۵۳,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
آلبالو خشک

آلبالو خشک

۷۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
ذرت خام

ذرت خام

۴۵,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
برنجک شور

برنجک شور

۸۵,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم