فندق

دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
265000تومان438000تومان
مغز فندق نمکی خارجی

مغز فندق نمکی خارجی

۳۴۰,۰۰۰ تومان گرم

مغز فندق خام خارجی

۳۴۰,۰۰۰ تومان گرم
مغز فندق نمکی

مغز فندق نمکی

۴۳۸,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
مغز فندق نمک دریا

مغز فندق نمک دریا

۴۳۸,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
مغز فندق خام

مغز فندق خام

۴۳۸,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
فندق نمکی

فندق نمکی

۲۶۵,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
فندق خام

فندق خام

۲۶۵,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم