بادام زمینی تازه ضمانتی برای سلامتی

آجیل و خشکبار

در ابتدا جالب است بدانید که بادام زمینی تازه درست مانند لوبیا جزو خانواده حبوبات محسوب می‌شود، اما حداقل در کشور ما اینطور جاافتاده که بادام‌زمینی یک نوع آجیل است که این نیز به خودی خود چندان غلط نیست. بادام زمینی تازه نسبت به خیلی از آجیل های دیگر از قیمت پایین تری برخوردار است، […]