خشکبار

دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
36000تومان960000تومان
گلابی خشک

گلابی خشک

۲۳۰,۰۰۰ تومان گرم
لیمو اسلاسی درشت

لیمو اسلاسی درشت

۲۳۲,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
قیسی

قیسی | قیصی

۲۸۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم

هلو خشک

۲۲۵,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
آلو طلایی

آلو طلایی

۹۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
آلو بخارا

آلو بخارا

۱۷۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
برگه زرد آلو

برگه زرد آلو

۲۴۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
آلو برقان

آلو برقان

۹۵,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
آناناس خشک

آناناس خشک

۷۱۰,۰۰۰ تومان هرکیلوگرم

چیپس سبزیجات

۴۰۰,۰۰۰ تومان هرکیلوگرم
آلو اسلایسی خشک

آلو اسلایسی خشک

۱۱۰,۰۰۰ تومان هرکیلوگرم
انجیر اسلایسی خشک

انجیر اسلایسی خشک

۵۲۰,۰۰۰ تومان هرکیلوگرم