خشکبار

دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
36000تومان960000تومان

گلابی

۲۳۰,۰۰۰ تومان گرم

لیمو اسلاسی درشت

۲۳۲,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
قیصی

قیصی

۲۳۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم

هلو خشک

۲۲۵,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم

آلو طلایی

۷۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
آلو بخارا

آلو بخارا

۱۴۸,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم

برگه زرد آلو

۲۱۵,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم

آلو برغان

۵۵,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم

آناناس

۷۱۰,۰۰۰ تومان هرکیلوگرم

چیپس سبزیجات

۴۰۰,۰۰۰ تومان هرکیلوگرم

آلو اسلایسی خشک

۱۱۰,۰۰۰ تومان هرکیلوگرم

انجیر اسلایسی خشک

۵۲۰,۰۰۰ تومان هرکیلوگرم

کیوی خشک

۲۳۰,۰۰۰ تومان هرکیلوگرم