تخمه

دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
90000تومان1890000تومان
چلغوز علاء

چلغوز علاء

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم

تخمه کدو گوشتی موسیر

۱۸۰,۰۰۰ تومان هرکیلوگرم

تخم هندوانه فلفلی

۱۲۰,۰۰۰ تومان هرکیلوگرم

مغز تخمه هندوانه نمکی

۱۵۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم

مغز تخمه هندوانه خام

۱۵۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم

مغز تخمه آفتابگردان نمکی

۱۰۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم

مغز تخمه آفتابگردان خام

۱۰۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم

تخمه هندوانه گلپر

۱۲۵,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم

تخمه هندوانه آبلیمویی

۱۲۵,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم

تخمه کدو مشهدی نمکی

۱۷۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم

تخمه کدو مشهدی دو آتیشه

۱۷۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم

تخمه کدو مشهدی خام

۱۷۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم

تخمه کدو مرمری نمکی

۲۳۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم

تخمه کدو مرمری خام

۲۳۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم