تخمه

دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
90000تومان1500000تومان
چلغوز علاء

چلغوز علاء

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان / هر کیلوگرم
مغز تخمه هندوانه نمکی

مغز تخمه هندوانه نمکی

۱۵۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
مغز تخمه هندوانه نمکی

مغز تخمه هندوانه خام

۳۱۸,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
مغز تخمه آفتابگردان نمکی

مغز تخمه آفتابگردان نمکی

۱۰۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
مغز تخمه آفتابگردان خام

مغز تخمه آفتابگردان خام

۱۰۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
تخمه هندوانه گلپر

تخمه هندوانه گلپر

۱۲۵,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
تخمه هندوانه آبلیمویی

تخمه هندوانه آبلیمویی

۱۲۵,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
تخمه کدو مشهدی نمکی

تخمه کدو مشهدی نمکی

۱۷۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
تخمه کدو مشهدی دو آتیشه

تخمه کدو مشهدی دو آتیشه

۱۷۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
تخمه کدو مشهدی خام

تخمه کدو مشهدی خام

۱۷۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
تخمه کدو مرمری نمکی

تخمه کدو مرمری نمکی

۲۳۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم
تخمه کدو مرمری خام

تخمه کدو مرمری خام

۲۳۰,۰۰۰ تومان هر کیلوگرم